Muzej primenjene umetnosti u Beogradu

Muzej primenjene umetnosti osnovan je 6. novembra 1950. godine i pripada kategoriji umetničkih muzeja specijalizovanog tipa. Osnovna delatnost Muzeja je da sistematski prikuplja, štiti, čuva, proučava, izlaže i publikuje predmete primenjene umetnosti. Pored dela nacionalne primenjene umetnosti, u Muzeju se prikuplja istorodni materijal iz drugih evropskih i vanevropskih zemalja, koji je preko kulturnih i privrednih veza dospeo u naše krajeve.

Muzej primenjene umetnosti je već prve godine svoga postojanja otkupio izvanredno vrednu zbirku raznovrsnih umetnički obrađenih predmeta, koje je tokom trideset godina skupljao slikar i grafičar Ljuba Ivanović. Zbirka je sadržala više od 3000 predmeta, među kojima su se po svojoj istorijskoj i umetničkoj vrednosti isticali zlatarski proizvodi, stare rukopisne i štampane knjige, predmeti rezbareni u drvetu, rožini i sedefu, drvorezne i slikane ikone i drugo.Najstariji predmeti u vlasništvu Muzeja datiraju iz IV veka p.n.e. i pripadaju numizmatičkoj zbirci (novac Stare Grčke) u Odseku za metal i nakit, dok zbirke u Odseku za savremenu primenjenu umetnost sadrže i najsavremeniju umetničku produkciju. U celini, muzejske zbirke prate razvoj primenjene umetnosti u rasponu od 2400 godina. Muzej poseduje oko 37.000 predmeta primenjene umetnosti, među kojima se nalaze i dela izuzetnog umetničkog i kulturnog značaja.

Servis za desert, Austro-Ugarska,Fabrika umetničke keramike Karla Rudolfa Ditmara, MPU

Muzej ima veoma živu izložbenu aktivnost, kao i sopstvenu izdavačku delatnost. Tradicionalne muzejske manifestacije su Salon arhitekture, Dečji salon primenjene umetnosti, Salon savremene primenjene umetnosti i Trijenale keramike. Svakog šestog novembra, na dan osnivanja Muzeja, priređuje se studijska izložba, koja prikazuje do tada neistraženo područje primenjene umetnosti kod Srba. Muzej ima nadležnost na celoj teritoriji Republike Srbije za predmete primenjene umetnosti.

Zgrada Muzeja primenjene umetnosti podignuta je u periodu od 1927. do 1929. godine. Sagrađena je kao dvospratna palata u akademskom stilu, sa reprezentativnim ulazom i prostranim mermernim stepeništem sa ogradom od kovanog gvožđa. Iako su vremenom vršene različite adaptacije, zdanje je sačuvalo duh vremena u kome je podignuto. Autori ovog markantnog objekta beogradske međuratne arhitekture su arhitekti Stevan Belić (projekat), Nikola Krasnov(fasada) i Neregar (unutrašnja dekoracija). Muzej je lociran u samom srcu Beograda, u blizini Knez Mihailove ulice. Muzejske zbirke prate razvoj primenjene umetnosti u rasponu od 2400 godina. Muzej poseduje više od 37000 predmeta primenjene umetnosti, među kojima se nalaze dela i od izuzetnog umetničkog i kulturnog značaja.

PROGRAM TOKOM MANIFESTACIJE MUZEJI ZA 10 POGLEDAJTE OVDE