Музеј примењене уметности у Београду

Музеј примењене уметности основан је 6. новембра 1950. године и припада категорији уметничких музеја специјализованог типа. Основна делатност Музеја је да систематски прикупља, штити, чува, проучава, излаже и публикује предмете примењене уметности. Поред дела националне примењене уметности, у Музеју се прикупља истородни материјал из других европских и ваневропских земаља, који је преко културних и привредних веза доспео у наше крајеве.

Музеј примењене уметности је већ прве године свога постојања откупио изванредно вредну збирку разноврсних уметнички обрађених предмета, које је током тридесет година скупљао сликар и графичар Љуба Ивановић. Збирка је садржала више од 3000 предмета, међу којима су се по својој историјској и уметничкој вредности истицали златарски производи, старе рукописне и штампане књиге, предмети резбарени у дрвету, рожини и седефу, дрворезне и сликане иконе и друго.Најстарији предмети у власништву Музеја датирају из ИВ века п.н.е. и припадају нумизматичкој збирци (новац Старе Грчке) у Одсеку за метал и накит, док збирке у Одсеку за савремену примењену уметност садрже и најсавременију уметничку продукцију. У целини, музејске збирке прате развој примењене уметности у распону од 2400 година. Музеј поседује око 37.000 предмета примењене уметности, међу којима се налазе и дела изузетног уметничког и културног значаја.

Сервис за десерт, Аустро-Угарска,Фабрика уметничке керамике Карла Рудолфа Дитмара, МПУ

Музеј има веома живу изложбену активност, као и сопствену издавачку делатност. Традиционалне музејске манифестације су Салон архитектуре, Дечји салон примењене уметности, Салон савремене примењене уметности и Тријенале керамике. Сваког шестог новембра, на дан оснивања Музеја, приређује се студијска изложба, која приказује до тада неистражено подручје примењене уметности код Срба. Музеј има надлежност на целој територији Републике Србије за предмете примењене уметности.

Зграда Музеја примењене уметности подигнута је у периоду од 1927. до 1929. године. Саграђена је као двоспратна палата у академском стилу, са репрезентативним улазом и пространим мермерним степеништем са оградом од кованог гвожђа. Иако су временом вршене различите адаптације, здање је сачувало дух времена у коме је подигнуто. Аутори овог маркантног објекта београдске међуратне архитектуре су архитекти Стеван Белић (пројекат), Никола Краснов(фасада) и Нерегар (унутрашња декорација). Музеј је лоциран у самом срцу Београда, у близини Кнез Михаилове улице. Музејске збирке прате развој примењене уметности у распону од 2400 година. Музеј поседује више од 37000 предмета примењене уметности, међу којима се налазе дела и од изузетног уметничког и културног значаја.

ПРОГРАМ ТОКОМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ МУЗЕЈИ ЗА 10 ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ