Музеј Војводине, Нови Сад

Нови Сад: Музеј Војводине

Музеј Војводине, Нови Сад
Музеј Војводине, Нови Сад

МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ:

Сталне поставке:

Дунавска 35,Нови Сад,

 Дунавска 37,  Нови Сад ,

ЕТНО ПАРК БРВНАРА У БАЧКОМ ЈАРКУ

МУЗЕЈСКИ КОМПЛЕКС КУЛПИН

..

ВЕБ АДРЕСА

СТАЛНА ПОСТАВКА – Дунавска 35, Нови Сад

Од 11.05. до 20.05.2017. од 10:00 до 22:00 часа

АРХЕОЛОГИЈА  – Путем презентације највреднијих археолошких експоната допуњених савременим музеолошким принципима (реконструкције насеља и појединих објеката, фотографије, мапе, легенде) приказан је период од палеолита до касног средњег века како би се дочарао начина живота становништва, њиховог економског развоја, начина, сахрањивања, уметности и религије, од почетка насељавања човека на овим просторима.

ИСТОРИЈА – Историјски део сталне поставке приказује период од средњег века до друге половине 19. века.

ЕТНОЛОГИЈА – Етнолошки део сталне поставке приказује вишевековна преплитања словенских, угро-финских и германских народа на подручју Панонске низије и Подунавља које је довело до заједничког живота бројних етничких група на данашњој територији Војводине.

СТАРА ГРАДСКА УЛИЦА – Пажљиво одабрани, оригинални и аутентични предмети воде посетиоца у минулу епоху на један другачији и нов начин. Да  би му била приближена атмосфера тог времена, ова карактеристична војвођанска градска улица је импровизована, и то кроз фотографије значајнијих објеката и аутентичне излоге фотографског атељеа, кројачке радионице, салона модисткиње, апотеке, трговине играчака и порцулана.

.

СТАЛНА ПОСТАВКАДунавска 37, Нови Сад

12 – 21. мај 2016, од 10 до 22 часа

ВОЈВОДИНА У 20. ВЕКУ

Стална изложба која приказује политичку, привредну и војну историју Војводине од 1918. до 1945. године. Први светски рат представљен је изложбом Невидљиви фронтови – Први светски рат и Војводина путем бројних оригиналних предмета – докумената, војничких униформи и опреме, одликовања, плаката и других експоната, као и различитог илустративног материјала кроз тематске целине: политичке прилике у Војводини уочи рата, Сарајевски атентат, почетак рата и балканско ратиште 1914, Солунски фронт, репресија у Војводини, аустроугарска пропаганда, позадинска дешавања, добровољци у српској војсци, Велика народна скупштина у Новом Саду, односно дани присаједињења Војводине новој држави. Периодом између два светска рата, на сталној поставци, доминирају политички догађаји и личности, привредни развој, колонизација и изградња инфраструктуре. Антифашистичка борба нашег народа и учешће Црвене армије у борбама на нашем тлу, представљена је на сталној поставци детаљније и разноврсније, тако да даје једну незаобилазну едукативну форму и поуку о Другом светском рату.

.

Кулпин музејски комплекс
Музејски комплекс, Кулпин, Музеј Војводине

.

СТАЛНА ПОСТАВКА – МУЗЕЈСКИ КОМПЛЕКС КУЛПИН

Изложба стилског намештаја – Збирка стилског намештаја настала је у Војвођанском музеју, систематским прикупљањем предмета од 1955. године. Већ 1961. године у Музеју је приређена прва изложба намештаја. Музеј је 1967. године добио право на располагање и коришћење дворца у Челареву са затеченим предметима, чиме је збирка значајно обогаћена, а добијен је и одговарајући простор за излагање. Крајем 2009. године збирка је пренета у дворац у Кулпину, где је и изложена. Ова изложба обухвата период од почетка 18. до прве половине 20. века.

.

Изложба о развоју доминантних грана пољопривреде у Војводини – У згради некадашњег житног магацина (Павиљон 1) реализоване су прве изложбе из историје пољопривреде. Радови на адаптацији овог простора за потребе сталне поставке започети су непосредно након оснивања Музеја. Током деведесетих година 20. века је, на три нивоа, постављено неколико тематских изложби, које садржајно, концепцијски и музеолошки чине јединствену целину и говоре о развоју доминантних грана пољопривреде у овим крајевима.

.

Изложба старих пољопривредних машина и оруђа – Павиљон 2 је помоћна, економска зграда типична за велепоседничка имања у Војводини из 18. и 19. века. У овој згради се некада налазила коњушница, ковачница, радионица и просторије за кочије. Када је саграђена и да ли је током времена мењана њена намена, није познато, али је сасвим сигурно да је садашњи изглед и поменуту функцију имала у време газдовања породице Дунђерски. Из тог периода су сачувани неки оригинални предмети, који су, презентовани на сталној поставци: ковачка пећ са мехом и струг.

.

Благо и Кошнице
Благо и Кошнице

.

Изложбе током Манифестације

Од 11.05. до 20.05.2017. од 10:00 до 22:00 часа

БЛАГО ИЗ КОШНИЦЕ – ОД МУЗЕЈА МАТИЦЕ СРПСКЕ ДО МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ (1847–1947–2017)

Након оснивања Матице српске у Пешти, у редовима родољубиве српске интелигенције, 1847. године родила се идеја о оснивању Српске народне збирке, или Музеума „где ће се чувати све старине и знаменитости“. Жеља оснивача била је да Музеум постане „огледало живота нашег народа у крајевима у којима он живи“. Вођено овом идејом, српско грађанство  почело је   да  поклања  Матици предмете везане за   прошлост  српског народа. Од тада су се у Матици перманентно прикупљали историјски, етнолошки и археолошки предмети  од којих су се временом  створиле богате и значајне збирке. После деценија преданог рада, и неколико иницијатива од стране истакнутих културних и јавних личности, збирка је напокон прерасла у Музеј Матице српске, који је свечано отворен  9. јула 1933. године. У годинама након Другог светског рата издвајањем дела материјала из Музеја Матице српске 30. маја 1947. године основан  је Војвођански музеј.

Обележавајући два јубилеја – 170. година од формирања Српске народне збирке и 70. година од оснивања Војвођанског музеја, изложбом „Благо из кошнице“, Музеј Војводине, по први пут јавности представља предмете из својих збирки, наслеђене из некадашњег Музеја Матице српске.

.

 Од 12.05. до 20.05.2017. од 10:00 до 22:00 часа

Свечано отварање 12.05.2017. у 12:00 часова

Музеј у гостима - Купиник
Музеј у гостима – Купиник

МУЗЕЈ У ГОСТИМА – ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ РУМА

КУПИНИК – ПОСЛЕДЊА ПРЕСТОНИЦА СРПСКИХ ДЕСПОТА

Тврђава Купиник је непокретно културно добро од великог значаја. Саграђена је крајем 13. или у првој половини 14. века у Срему, у мртваји реке Саве, као војно-граничарско утврђење угарског краља. Почетком 15. века прелази у руке деспота Стефана Лазаревића, а потом у руке деспотске породице Бранковић. Као таква представљала је последњу престоницу српских деспота.

Током 2016. године обележене су три годишњице везане за српску деспотску породицу Бранковић: 530 година од њиховог доласка у Срем, пет векова од смрти Светог владике Максима и три стотине година од спаљивања моштију Бранковића. Тим поводом је Завичајни музеј Рума, уз финансијску подршку Министарства културе републике Србије, стручну помоћ сарадника из Агенције за развој Општине Пећинци и кустоса из Војног музеја Београд, припремио изложбу. У националној музејској манифестацији „Музеји Србије – 10 дана од 10 до 10“ одговарајући на тему манифестације – „Музеј у гостима“ изложба ће бити представњена новосадској публици.

 .

Од 15.05. до 20.05.2017. од 10:00 до 22:00 часа

Свечано отварање 15.05.2017. у 12:00 часова

ШТИТОВИ „Вештине обраде метала у прошлости“

Изложба радова ученика насталих у оквиру музејске креативне радионице

Поред сакупљања, изучавања, чувања и излагања музејских предмета  мисија Музеја Војводине је и комуникација путем едукације којом се утиче на развијање свести о важности културне баштине.

Због тога је Музеј Војводине развио читаву лепезу интерактивних програма, примерених различитим узрасним и образованим нивоима који имају задатак да кориснике музеја упознају са слојевитим, мултикултурним наслеђем Војводине, али и да допринесу успешном остваривању наставних задатака у формалном школском систему.

Музејска креативна радионица „Вештине обраде метала у прошлости“ је едукативан програм за средњошколце металске струке који је реализован у сарадњи са Средњом машинском школом у Новом Саду током школске 2016/2017 године.

Циљ програма је био упознавање производње и техника обраде метала кроз историју уз помоћ експоната изложених на сталној поставци Музеја Војводине, а затим примена стечених  знања активно у наставном процесу.

Резултати примене стечених знања у виду израђених штитова изложени су на пригодној изложби

Девојачки сандуци
Девојачки сандуци

.

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ:

11.05. у 19:00 часова –  Пројекција филма – ПУТ У РАТ (2014) (Der Weg in den Untergang)

Дунавска 37

Документарни филм аустријског историчара Роберта Гокла o почетку Првог светског рата који је снимљен 2014. године

14.05. у 11:00 часова – Музејска играоница – Музеј Војводине- чувар културног блага

Дунавска 35

Шетњом кроз историју Музеја Војводине откривамо шта је музеј, шта је посао кустоса. Откривамо тајне конзервације и рестаурације, чувања културног блага….Откривамо приче које причају поједини експонати.

16.05. у 18:00 часова – Музејска играоница – Упознајте свет средњевековних витезова и принцеза

Дунавска 35

Водимо вас у једно средњовековно утврђење у Фрушкој гори , у ишчезли свет  витешких надметања  и гозби, опсада и каваљера.  Свет принцеза – свет песништва и музике, сликања , лепог облачења и понашања. Упознаћете  Законик витешке части ,видети  витешке оклопе и још много много тога.

16.05. у 19:00 часова – Промоција књиге – Србија и Балкан (1914-1918)

Дунавска 37

Аутор: др Душан Батаковић

17.05. у 18:00 часова -Музејска играоница – Девојачки сандуци

Дунавска 35

Сигурно се питате шта је то, какав је то посебан сандук па се зове Девојачки? Некада је свака девојка у кући имала свој сандук у који су јој мајка и бака припремале мираз – ствари које ће удајом понети у свој нови дом. Често је и сама девојка везла, прела, шила…да покаже како златне руке има, али и да сандук допуни. Неки су били велики, неки мали, пуни или полупуни, али сви су, без изузетка, били лепо украшени. Дођите да се дружимо, да откријемо тајне које неки сандуци крију, да научимо још нешто о нашој традицији.

18.05. у 12:00 часова – Свечана седница Скупштине Музејског друштва Србије, Нaционалног комитета ICOM-a Србије и Оснивачког одбора манифестације „Музеји Србије, десет дана од 10 до 10“

Дунавска 37

Музеј Војводине који ове године обелажава 170 година од формирања Војвођанског музеја, преузимањем музејских збирки, од Музеја Матице српске, те 15 година од интеграције Војвођанског музеја и Историјског музеја Војводине домаћин је овогодишње свечане седнице Скупштине Музејског друштва Србије, Нaционалног комитета ICOM-a Србије и Оснивачког одбора манифестације „Музеји Србије, десет дана од 10 до 10“. На Међународни дан музеја, 18. маја 2017. године у Музеју Војводине ће бити додељене награде “Михаило Валтровић“, награде НК ICOM-а и признања „Музеј за 10“

 .

Упознајте свет средњовековних витезоа и принцеза
Упознајте свет средњовековних витезоа и принцеза

13.Европска ноћ музеја (20. мај)

17:00 часова

Музејска играоница – Девојачки сандуци

Дунавска 35

Сигурно се питате шта је то, какав је то посебан сандук па се зове Девојачки? Некада је свака девојка у кући имала свој сандук у који су јој мајка и бака припремале мираз – ствари које ће удајом понети у свој нови дом. Често је и сама девојка везла, прела, шила…да покаже како златне руке има, али и да сандук допуни. Неки су били велики, неки мали, пуни или полупуни, али сви су, без изузетка, били лепо украшени. Дођите да се дружимо, да откријемо тајне које неки сандуци крију, да научимо још нешто о нашој традицији. (17 сати)

18:00 часова

Музејска играоница – Упознајте свет средњевековних витезова и принцеза

Дунавска 37

Водимо вас у једно средњовековно утврђење у Фрушкој гори , у ишчезли свет  витешких надметања  и гозби, опсада и каваљера.  Свет принцеза – свет песништва и музике, сликања , лепог облачења и понашања. Упознаћете Законик витешке части, видети  витешке оклопе и још много много тога.

19:00 часова

Ковачи и виле

Дунавски парк

Игроказ „Ковачи и виле“ нас враћа у време келтске цивилизације и племенске заједнице Скордиска.

Приказује коваче и шегрте који праве оружје, ратнике који воде витешки бој и добре виле које оживљају погинуле ратнике .

Перформанс је инспирисан експонатима са археолошког дела сталне поставке Музеја Војводине, а изводе га ученици Средње машинске школе из Новог Сада.

 19:30 часова

Концерт – Бајићеви славуји

Дунавска 35

Од 10:00 до 22:00 часа

Лего клуб Скоцкани

Дунавска 35

Интервенције на сталној поставци Музеја Војводине

ДУНАВСКИ ПАРК

19:00 часова

Игроказ – Ковачи и виле

Игроказ „Ковачи и виле“ нас враћа у време келтске цивилизације и племенске заједнице Скордиска. Приказује коваче и шегрте који праве оружје, ратнике који воде витешки бој и добре виле које оживљају погинуле ратнике. Перформанс је инспирисан експонатима са археолошког дела сталне поставке Музеја Војводине, а изводе га ученици Средње машинске школе из Новог Сада.