Београд: Етнографски музеј

Етнографски музеј у Београду
Етнографски музеј у Београду

Етнографски музеј у Београду

Студентски тр 13, Београд

ВЕБ АДРЕСА

СТАЛНА ПОСТАВКА

Етнографски музеј у Београду, Студентски трг 13: Народна култура Срба у 19. и 20. веку

Изложба Народна култура Срба у XIX и XX веку приказује саборност српског народа, његово јединство и заједништво у окупљањима око сакралних објеката из којих је вековима зрачила духовна снага његовог етничког и културног бића. Приказом народа у народним ношњама обухваћени су многи српски крајеви. Обрађени су и изложени и остали садржаји народног живота, почев од привредних одлика, развоја станишта и културе становања, производње текстила за покућство и одевање, до истицања појединих духовних облика с назнакама разлика у појединим културно-географским зонама. Осим студиозно обрађених разних облика народног живота сеоског становништва, знатан део излагања посвећен је и грађанском слоју друштва, посебно у приказу начина одевања и амбијенталних целина становања, с видним утицајима источњачке и европске градске културе.

Христифор Црниловић
Христифор Црниловић

Манакова кућа, Етнографска спомен збирка Христифора Црниловића, Гаврила Принципа 5: Народне ношње и накит централнобалканског подручја из 19. и првих деценија 20. века

Један од најстаријих објеката старобалканске архитектуре у Србији из прве половине 19. века, комплетно саниран, ревитализован и с новим, уређеним амбијенталним окружењем, после пуних пет деценија од последњег конзерваторког третмана, биће отворен за публику у склопу друге године Манифестације Музеји Србије 2016.  Објекат Манакове куће, у склопу Етнографског музеја од отварања и у духу добре сарадње чуван заједно са установама заштите и управе града Београда, чува  највећу етнографску спомен збирку у Србији.

Легат под називом Етнографска спомен збирка Христифора Црниловића  садржи 2 600 предмета, преко 1 600 старих негатив плоча и негатив филмова, приручну библиотеку са више од 700 стручних књига и часописа и око 22 000 листова рукописне грађе распоређених у 236 свесака са записима, цртежима, фотографијама, изводима из литературе.

Поtpуно обновљена, конзервирана стална изложба Народне ношње и накит централнобалканског подручја из 19. и првих деценија 20. века, биће свечано представљена публици. Унапређена изложба о раду Х. Црниловићу, нови мултимедијални изложбени садржаји, саставни су део ове изузетне изложбвене поставке која  приказује основне елементе Црниловићевог етнографско-истраживачког рада на терену, претежно у подручјима јужне Србије, Косова и Метохије и Македоније, у периоду између два светска рата. Основна начела Црниловићевог истраживања су географске, етничке и дијалектолошке особености становништва, и на основу њих приказана су три „комплекса“ народних ношњи: шопски, моравски и вардарски. Посебна пажња биће посвећена представљању рукописне заоставшине Црниловића која спада у ред највреднијих дијалектолошких записа о језику и култури у Србији, али и на ширем простору Балкана с почетка 20. века.

 

ИЗЛОЖБЕ КОЈЕ СУ У ТОКУ 

(Етнографски музеј у Београду, Студентски трг 13)

Изложба

Старинска ткања и заборављени преплетаји

 аутор: Братислава Идвореан-СтефановићМузеј града Новог Сада

Изложба Старинска ткања и заборављени преплетаји баца светло на поједине архаизме из текстилних фондова кроз њихове форме и функције које су одавно изобичајене, те сада углавном непознате савременицима. Изузетне споменичке вредности покретне материјалне текстилне културе овде су и у фокусу заштите нематеријалне културне баштине. Изложене музеалије представљене су у одговарајућем садржајном и хронолошком контексту архивских фотографија; како би реална и имагинарна значења ових архаизама могла изронити из дубина фондова традиционалне симболике. Стога ово може бити прилика да се сагледа низ анахроних призора са музеалијама (из средине 19. и првих деценија 20. века) репрезентима хетерогених текстилних традиција Војводине, у тематској експозицији, у 2014. години.

Изложба Коцкасти универзум – лего у Србији
Изложба Коцкасти универзум – лего у Србији

 

ИЗЛОЖБЕ КОЈЕ ЋЕ СЕ ОТВОРИТИ ТОКОМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ:

09. 05. 2017. у 19:00 часова

Етнографски музеј у Београду, Студентски трг 13

Изложба Коцкасти универзум – лего у Србији,аутор Ана Дајић

Претеча компаније ЛЕГО основана је 1932. године, у данском селу Билунд, када је столар Оле Кирк Кристиансен започео посао производње мердевина и даски за пеглање. Убрзо је Оле почео да од остатака материјала прави дрвене играчке, а само две године касније компанија преусмерава своју индустријску делатност, оријентише се само на производњу играчака и добија име “ЛЕГО”– скраћеницу насталу од две данске речи “леп годт”, у преводу “лепо се играј”. Размишљајући о новим материјалима, отпорнијим од дрвета, Оле схвата да пластика, као материјал чија је масовна производња почела после Другог светског рата, пружа невероватне могућности.  Након година експериментисања, ЛЕГО коцка је 1958. добила данашњи облик, чврстину, компактност и издржљивост, што је отворило пут бескрајним могућностима грађења и креирања. Кроз породични посао, три генерације Кристиансенових створиле су ванвременску играчку – ЛЕГО коцке које имају неограничени потенцијал у игрању, представљају дугогодишњу забаву за све узрасте, алатку за развијање маште, креативности и учења.

На изложби ћемо приказати како је ова популарна играчка стигла у Србију (Југославију) и како је од шездесетих година, када је ЛЕГО званично ушао на југословенско тржиште, па до данас текао његов комерцијални живот: како се добављао, продавао, рекламирао. Такође ћемо приказати и начине на који је ЛЕГО био коришћен у игри, у приватним просторима, јер је игра са овим коцкама обележила детињство, разигравала машту и обликовала игру више генерација деце, који су рођени и одрастали у Југославији и Србији.

15. 05. 2017. у 13:00 часова

Манакова кућа, Гаврила Принципа 5

Изложба Украс мушког лица – брк, аутор: Ивана Јовановић-Гудурић, виши кустос, дип. етнолог-антрополог, Музеј града Новог Сада

На изложби Украс мушког лица-брк, бркови су сагледани кроз културно-историјску перспективу, као део модних трендова и као важан елеменат изградње мушког идентитета у 19. веку. Ова несвакидашња тема публици ће бити представљена кроз портретне фотографије, модне гравире и рекламне огласе из поменутог периода. Изложбу чине и текстови о стиловима бркова који су били најпопуларнији, утицају војске на увођење обавезе ношења, односно неношења бркова, као други интересантни подаци до којих је, у својим истраживањима, дошла ауторка Ивана Јовановић-Гудурић. Како је тема моде ношења бркова непосредно повезана са историјом береберског заната, на изложби ће бити приказани и предмети из Колекције берберског заната из Фонда Музеја града Новог Сада.

МУЗЕЈ У ГОСТИМА

МУЗЕЈ У ГОСТИМА – МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ 

Изложба Старинска ткања и заборављени преплетаји, аутор: Братислава Идвореан-СтефановићМузеј Војводине, Нови Сад

Изложба баца светло на поједине архаизме из текстилних фондова кроз њихове форме и функције које су одавно изобичајене, те сада углавном непознате савременицима. Изузетне споменичке вредности покретне материјалне текстилне културе овде су и у фокусу заштите нематеријалне културне баштине. Изложене музеалије представљене су у одговарајућем садржајном и хронолошком контексту архивских фотографија; како би реална и имагинарна значења ових архаизама могла изронити из дубина фондова традиционалне симболике. Стога ово може бити прилика да се сагледа низ анахроних призора са музеалијама (из средине 19. и првих деценија 20. века) репрезентима хетерогених текстилних традиција Војводине, у тематској експозицији, у 2014. години. (јануар – мај 2017.)

МУЗЕЈ У ГОСТИМА – БЕНАКИ МУЗЕЈ 

Етнографски музеј представља специјалног гостаБЕНАКИ МУЗЕЈ и најављује гостовање овог Музеја у Београду и Србији  наредне 2018. године.

Амбасада Републике Грчке у Србији и Хеленска фондација за културу организују манифестацију Дани грчке културе у Србији у оквиру које ће у Етнографском музеју бити представљен Бенаки музеј из Атине с мањим бројем реплика репрезентативних предмета из збирки овог изузетног светског музеја. (20. април – 21.  мај 2017.)

 

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ

13. 05. 2017. од 10:00 до 16:00 часова

Лего радионица за децу (пратећи програм изложбе Коцкасти универзум – лего у Србији)

 

16. 05. 2017. од  16:00 до 20:00 часова

Лего радионица за децу (пратећи програм изложбе Коцкасти универзум – лего у Србији)

18. 05. ј 2017. у 13:00 часова

Етнографски музеј у Београду, Студентски трг 13

Додела Награде Боривоје Дробњаковић за најбољи завршни мастер рад из етнологије и антрипологије

19.05. 2017. у 18:00 часова

Додела награде за најбољу лего скулптуру (пратећи програм изложбе Коцкасти универзум – лего у Србији)

Програм за 13. Европску ноћ музеја (20. мај, 10:00-22:00)

У 18:00 часова  –Концерт староградских песама у извођењу Академије едукативе