Galerija legata Nikole Koke Jankovića u Kragujevacu

Galerija legata Nikole Koke Jankovića u Kragujevcu

Stalna postavka – Galerija legata Nikole Koke Jankovića


Galerija legata Nikole Koke Jankovića osnovana je u okviru Narodnog muzeja u Kragujevcu sa ciljem da čuva, proučava, izlaže i tumači umetnička dela iz zaostavštine vajara, jednog od najznačajnijih predstavnika realističkog pristupa jugoslovenske skulpture posle 1950. godine.

Galerija Nikole Koke Janković, Narodni muzej Kragujevac - stalna postavka
Stalna postavka Galerije

Izložba: „Nikola Koka Janković. Živeti umetnost“

Autora višeg kustosa-istoričara umetnosti Katarine Babić

Stalna postavka „Nikola Koka Janković. Živeti umetnost“ retrospektivnog je karaktera i pruža sveobuhvatni presek raznovrsnog i bogatog umetničkog opusa akademika Jankovića. Najreprezentativnija dela nastala tokom sedam decenija dugog umetničkog opusa prikazana su u tematski koncipiranim celinama poput portreta, javnih spomenika, ratnika, majki i sitne plastike.

Posetioci Galerija Nikole Koke Janković, Narodni muzej Kragujevac
Posetioci

Prikazan je sveobuhvatni presek vajarskog opusa akademika Nikole Koke Jankovića jednog od najznačajnijih i najuspešnijih srpskih skulptora druge polovine 20. veka.

Narodni muzej u Kragujevcu realizovao je virtuelnu prezentaciju Galerije Nikole Koke Janković, koja radi u okviru pomenutog muzeja.

Prezentaciju možete pronaći klikom na link.

(Galerija Nikole Koke Janković, ul.Slobode bb, Kragujevac)

Poseban program

Izložba: Sreten Stojanović. Vrline karaktera i materijala

Otvaranje izložbe 14.05.2021. godine u 12 sati.

Sreten Stojanović (1898-1960) je bio svestran umetnik širokih kreativnih mogućnosti koji se pored skulpture bavio slikarstvom (često u funkciji skulpture) i crtežom. Po oceni kritičara Stojanović je pre svega monumentalista, drugi izdvajaju figurine i sitnu plastiku, dok većina smatra da je najznačajniji doprinos umetnosti dao u psihološkom portretu čiji je tvorac. Skulpturu je studirao u Beču i kod poznatog vajara Burdela u Parizu, gde su već njegovi prvi radovi bili zapaženi.

Po dolasku sa usavršavanja iz Pariza u Beograd , Sreten Stojanović  se pridružio vajarima koji su u srpsku skulpturu uneli svežiji dah tokom „konstruktivističke“ treće decenije, ali se uskoro okreće realističkom pristupu sa laganim proplamsajima modernizma koji će negovati do kraja života.

Ne obazirući se na one koji su ga smatrali anahroničnim, Stojanović je svoje studente među kojima je bio i Kragujevčanin Nikola Koka Janković, potonji ugledni profesor i akademik, u čijem legatu se održava izložba njegovog nekadašnjeg profesora, učio da promišljaju i stvaraju kao oni sami, kako žele, ali je bio kritičan prema epigonstvu i pomodarstvu. Stvaralaštvo Sretena Stojanovića, odraz snage i doslednosti, rafinirano u materiji i poetičkim varijacijama realizma, u samom je vrednosnom vrhu srpske plastičke misli, pa će i on, sa tim atributima, ostati vidno zabeležen u istoriji naše moderne umetnosti.

(Galerija Nikole Koke Janković, ul.Slobode bb, Kragujevac)

Radno vreme u toku Manifestacije:

  • radnim danima od 09-16 časova
  • subota, 15.05.2021, od 18-24 časa
  • nedelja, 16.05.2021, neradni dan

 

Adresa:

  • Galerija Nikole Koke Janković, ul.Slobode bb, Kragujevac

 

Sajt: Narodni muzej Kragujevac