Zgrada Muzeja u Jevremovoj 21

Muzej Vuka i Dositeja


 

Muzej Vuka i Dositeja posvećen je dvojici velikana srpske kulture, prosvetitelju i prvom srpskom ministru prosvete Dositeju Obradoviću i reformatoru srpskog jezika, tvorcu srpskog književnog jezika, Vuku Karadžiću.

Starija i bogatija je Vukova zbirka. Oformljena još krajem 19. veka, kada je Vukova kćerka, Mina Karadžić-Vukomanović, poklonila njegovu zaostavštinu Kraljevini Srbiji. U zbirci se danas čuvaju lični i porodični predmeti Vuka Karadžića, portreti i umetnička zaostavština, prva izdanja njegovih knjiga i brojna arhivska građa.

Za razliku od Vukove zaostavštine, ličnih predmeta Dositeja Obradovića nema jer su uništeni u požaru još 1813. godine. Zbog toga se deo muzejske zbirke koja se odnosi na njega uglavnom zasniva na likovnim prilozima, arhivskoj građi, Dositejevoj prepisci i knjigama, među kojima su prva izdanja njegovih dela.

Poseban muzej posvećen dvojici velikana otvoren je 28. februara 1949. godine u jednoj od najstarijih stambenih zgrada u Beogradu, u kojoj je jedno vreme bila Velika škola, s obzirom na to da je Dositej Obradović bio jedan od njenih idejnih tvoraca, a Vuk Karadžić jedan od učenika.

Muzej Vuka i Dositeja u okviru Narodnog muzeja u Beogradu
Muzej Vuka i Dositeja

Vođenje kroz Muzej Vuka i Dositeja

Vođenje kroz postavku 11. i 13. novembra u 16časova

U sastavu Narodnog muzeja je i jedini muzej posvećen dvojici velikana prosvetiteljstva u Srbiji – Vuku Karadžiću i Dositeju Obradoviću. U jednom od najstarijih zdanja u Beogradu, poznatom kao Dositejev licej, u neposrednoj blizini Studentskog parka, u Gospodar Jevremovoj 21 smešten je Muzej Vuka i Dositeje.

Tokom vođenja kroz stalnu postavku u kojoj su izloženi lični predmeti Vuka Karadžića vredni portreti srpskih umetnika, kao prva izdanja dvojice književnika, može se doći do zanimljivih saznanja.

(Muzej Vuka i Dositeja, Gospodar Jevremova 21, Beograd)

Posebni programi Muzeja Vuka i Dositeja

Muzej iz školske klupe

Izvodi se uz Power Point prezentaciju sa reprodukcijama i fotografijama uz direktna usmena objašnjenja kustosa koji će učenike provesti kroz priču. Na kraju, učenici će moći da postave dodatna pitanja.

Trajanje: 20 minuta

Video radionice

Izvode se uz direktno prikazivanje eksponata i objašnjavanje zadataka. Učenici će pratiti video radionicu, a po njenom završetku mogu da pristupe izradi crteža, skulpture ili drugog proizvoda radionice.

Trajanje: 20 minuta

Zakazivanje termina vrši se slanjem upita na elektronsku adresu edukacija@narodnimuzej.rs

Stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja, predloge i sugestije.


 

Muzej iz školske klupe 1 – 4. razred

Ko je bio Vuk Karadžić?

Ko je bio Vuk Karadžić? Posmatrajući i razgovarajući o odabranim, ličnim predmetima Vuka Karadžića koji se nalaze u zbirci Muzeja Vuka i Dositeja, odgonetnućemo ovo pitanje, ali i naučićemo zašto nam je Vuk važan. 

Predmeti: Svet oko nas, priroda i društvo, srpski jezik, narodna tradicija

Video radionica: „Muzej Vuka i Dositeja/ Basne u slikama

U okviru kratkog vođenja učenici će čuti o značaju Vuka i Dositeja, pri čemu ćmo pažnju skrenuti na značaj prikupljanja basni. Čitaćemo ih, a potom i u grupama i ilustrovati. 

Predmeti: Srpski jezik, svet oko nas


 

Muzej iz školske klupe 5 – 8. razred

Muzej Vuka i Dositeja

Smešten je u jednoj od najstarijih kuća u Beogradu. Na vođenju ćete saznati zašto je baš u toj kući smešten muzej posvećen Vuku Karadžiću i Dositeju Obradoviću, ali i detalje o njihovom životu i radu.

Predmeti: Istorija, srpski jezik, likovna kultura

Video radionica: „Muzej Vuka i Dositeja – Kako ja vidim Vuka i Dositeja

Nakon upoznavanja sa određenim predmetima sa postavke nacrtaćemo kratak strip o Vuku, Dositeju ili zgradi Muzeja, o onome što smo zapamtili kao najupečatljivije posle priče.

Predmet: Srpski jezik

 


Muzej iz školske klupe – srednja škola

Muzej Vuka i Dositeja

Muzej je smešten u jednoj od najstarijih kuća u Beogradu. Na vođenju ćete saznati ko je nekada živeo u kući, kada je u njoj otvorena Velika škola, ali i detalje o životu i radu Dositeja Obradovića i Vuka Karadžića.

Predmeti: Istorija, likovna kultura, srpski jezik

 

Adresa:

  • Gospodar Jevremova 21, Beograd

Sajt:Narodni muzej u Beogradu