Narodni muzej u Beogradu


Posebni programi Narodnog muzeja u Beogradu

Retpospektivna izložba: „Damnjan na iskustvima Damnjana – izbir dela iz Poklon zbirke Dragoslava Damnjanovića

 

Narodni muzej u Beogradu, tokom jeseni 2020. godine otvorio je retrospektivnu izložbu „Damnjan na iskustvima Damnjana, radovi iz Poklon – zbirke Dragoslava Damnjanovića“.

U okviru Poklon-zbirke koju čine dela domaćih i stranih umetnika iz druge polovine 20. veka, Narodni muzej u Beogradu čuva više od 160 radova Radomira Damnjanovića Damnjana, a za potrebe ove izložbe autorka, muzejski savetnik Gordana Stanišić, načinila je izbor koji predstavlja plodni umetnikov opus nastajao tokom više od šest decenija druge polovine 20.  veka, sve do savremenog trenutka.

Radomir Damnjanović Damnjan u Narodnom muzeju u Beogradu
Vođenje kroz izložbu: „Damnjan na iskustvima Damnjana“

Damnjanović je jedan od najmarkantnijih i najintrigantnijih umetnika nomada, izraženi individualista koji je svojim vaninstitucionalnim angažovanjima i eksperimentalnim istraživanjima, inicirao različite alternativne poetike i učestvovao u formiranju aktuelne jugoslovenske savremene scene.

Vođenje kroz postavku 10. novembra u 12 časovai14. novembra u 17časova

 

(Narodni muzej u Beogradu, Trg Republike 1)

Izložba: "Damnjan na iskustvima Damnjana" u Narodnom muzeju u Beogradu
Izložba Radomira Damnjanovića Damnjana

Tematska izložba Narodnog muzeja u Beogradu: „Neprihvaćeni umetnici – nacionalno slikarstvo“

Tematsko vođenje 10. novembra u 13 časova

Tematska vođenja izložbe „Neprihvaćeni umetnici“ osmišljena su u skladu sa ovogodišnjom temom manifestacije sa fokusom na jednakosti, odnosno raznolikosti i inkluzije. Mnogi umetnici bili su primorani da napuste svoj rodni kraj, na povlačenje, egzil, odbačeni od strane elite ili naroda, obeleženi i neprihvaćeni.

Šta je to što je određivalo njihovo prihvatanje i slavu u društvu u kom su živeli? Pođite sa nama kroz obilaak i priču o odabarnim radovima u okviru stalne muzejske postavke i biografijama umetnika poput Katarine Ivanović, Đure Jakšića, Nadežde Petrović, Mališe Glišića i drugih slikara koji su često trnovitim stazama stizali do trajne afirmacije.

(Narodni muzej u Beogradu, Trg Republike 1)

Tematska izložba: „Neprihvaćeni umetnici – evropsko slikarstvo“

Tematsko vođenje 12. novembra u 18

Tematska vođenja „Neprihvaćeni umetnici“ osmišljena u skladu sa ovogodišnjom temom manifestacije sa fokusom na jednakosti, odnosno raznolikosti i inkluzije. Mnogi umetnici bili su primorani da napuste svoj rodni kraj, na povlačenje, egzil, odbačeni od strane elite ili naroda, obeleženi i neprihvaćeni. Ipak, danas se dela tih umetnika nalaze u galerijama i muzejima širom sveta.

U okviru vođenja kroz Galeriju evropske umetnosti stalne postavke, podsetićemo se velikane poput Van Goga i Gogena, fovista, kao i umetnika koji su u siromaštvu istrajavali u borbi za svoju umetnost. Otkrićemo koliko je tanka nit koja vodi od odbačenosti ka prihvatanju.

Slika Van Goga "Seljanka u sobi" u Narodnom muzeju u Beogradu
Van Gog „Seljanka u sobi“

Beogradska mumija – Narodni muzej u Beogradu

Tematsko vođenje 14. novembra u 12

Kupljena u Luksoru 1888. godine i poslata za buduća pokoljenja u Narodni muzej, mumija sveštenika Nesmina i danas je jedan od eksponata stalne postavke Narodnog muzeja u Beogradu. Tokom vođenja može se videti i saznati dosta zanimljivih pojedinosti o jedinoj staroegipatskoj mumiji u Srbiji.

Mumija sveštenika Nesmina kupljena u Luksoru - Beogradska mumija
Beogradska mumija

Radionica Narodnog muzeja u Beogradu: „Zvuk tačke“

14. novembra u 13časova

Radionica za decu uzrasta od 10 do 14 godina organizuje se u okviru pratećih programa izložbe: „Damnjan na iskustvima Damnjana. Izbor iz Poklon-zbirke Dragoslava Damnjanovića“. Posmatrajući Damnjanove slike i povezujući ih sa muzikom, kao što su to činili i prvi autori apstraktnih slika, pokušaćemo da otkrijemo kako nam one zvuče, koju bismo muzičku podlogu odabrali za njih. U tome će nam pomoći Aleksandra Pradal, diplomirani etnomuzikolog i saradnica Narodnog muzeja u Beogradu.

Radionica za decu "Zvuk tačke" u Narodnom muzeju u Beogradu
Radionica: „Zvuk tačke“

 

U kreativnom delu radionice, inspirisani muzikom i zvukom, stvaraćemo svoje apstraktne kompozicije. Obavezno je prijavljivanje na adresu radionice@narodnimuzej.rs 

Verska tolerancija –  antika

Tematsko vođenje 14. novembra u 18časova

Obilazeći stalnu postavku Narodnog muzeja u Beogradu govorićemo o primerima verske tolerancije ali i netolarancije u prošlosti. Grčki i rimski panteon, Mitra, Kibela, Podunavski konjanik, dvokolica iz Staničenja, Dioklecijan i progon hrišćana, Konstantin i Licinije – prihvatanje hrišćanstva, Kosmaj, Caričin grad, Stobi – hrišćanstvo i judaizam.

Verska tolerancija –  srednji vek

Kroz teme koje će vođenja obuhvatiti, govorićemo o toleranciji, ali i netoleranciji u religiji. Stefan Nemanja – hrišćanstvo i jeres, ktitorska djelatnost Jelene Anžujske, ugroženost srpskog kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji (Gračanica), Dušanov zakonik, vitez Palman, proglašenje Patrijaršije, Novo Brdo – vjerski život u gradu, obnova Patrijaršije.

(Narodni muzej u Beogradu, Trg Republike 1)

Stručni tim Narodnog muzeja u Beogradu
Odeljenje Narodnog muzeja u Beogradu za rad sa publikom i odnose sa javnošću

Onlajn obrazovni program Narodnog muzeja u Beogradu za škole i druge zainteresovane grupe


Narodni muzej u Beogradu na času

Besplatni program je namenjen školama, a u skladu sa obrazovnom misijom i potencijalom muzeja. Program je osmišljen za izmenjene okolnosti uslovljene pandemijom, sa ciljem da se omogući organizovano upoznavanje učenika sa kulturnom baštinom koju naš najveći i najstariji muzej čuva.

Prijavljivalje zainteresovanih na edukacija@narodnimuzej.rs

Napomena za nastavnike: Program se izvodi onlajn, koristeći platformu Zoom. Osmišljen je u skladu sa aktuelnim skraćenim trajanjem časovima, tako da traje 20 minuta.  Iz muzeja se uključuje kustos, a aktivnostima u učionici koordinira nastavnik.

Preporuka je da učenici u učionici prate video vođenje preko računara ili projektnog platna ili ekrana, uz obavezno isključen mikrofon. Kustos komunicira direktno sa nastavnikom, koji po potrebi omogućava uključenje nekoga od učenika, a sve sa ciljem da se komunikacija tehnički vodi nesmetano i da omogućimo svim učenicima da prate video vođenje i uživaju u pričama iz Narodnog muzeja i Muzeja Vuka i Dositeja.

Muzej iz školske klupe

Izvodi se uz Power Point prezentaciju sa reprodukcijama i fotografijama uz direktna usmena objašnjenja kustosa koji će učenike provesti kroz priču. Na kraju, učenici će moći da postave dodatna pitanja.

Trajanje: 20 minuta

Video radionice Narodnog muzeja u Beogradu

Izvode se uz direktno prikazivanje eksponata i objašnjavanje zadataka. Učenici će pratiti video radionicu, a po njenom završetku mogu da pristupe izradi crteža, skulpture ili drugog proizvoda radionice.

Trajanje: 20 minuta

Zakazivanje termina vrši se slanjem upita na elektronsku adresu edukacija@narodnimuzej.rs

Stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja, predloge i sugestije.


 

Muzej iz školske klupe 1 – 4. razred

Upoznajte Narodni muzej u Beogradu

Šta je to muzej? Kako je nastao i šta se sve u njemu nalazi? Videćemo ko sve radi u muzeju i šta su muzejski eksponati. Zajedno ćemo razgovarti o ovim ali i drugim pitanjima. 

Predmeti: Svet oko nas, priroda i društvo, građansko vaspitanje, likovna kultura

Tragovi prošlosti

Na koji način može da se upozna prošlost u muzeju, kako su živeli ljudi u dalekoj prošlosti, koje materijale su koristili i kakva je bila njihova upotreba, koji sve tragovi prošlosti postoje i šta se na osnovu njih može zaključiti samo su neke od tema koja obuhvata predavanje.

Predmet: Svet oko nas

Srbija u srednjem veku

Nekada davno, Srbijom su vladali kraljevi i kraljice. Virtuelnim prolaskom kroz našu zbirku srednjeg veka, videćemo predmete koji su povezani sa srpskim kraljevima i kraljicama. Pričaćemo o tome kako su ljudi u srednjem veku živeli i šta su nam ostavili za sobom.

Predmeti: Priroda i društvo, likovna kultura

Deca na slikama

Posmatraćemo odabrana dela iz kolekcija Narodnog muzeja u Beogradu na kojima su predstavljena deca. Potom ćemo razgovarati o njihovoj odeći, predmetima sa kojima su naslikani, kao i tome da li bi možda ovi portreti želeli nešto da nam kažu.

Predmeti: Likovna kultura, narodna tradicija

Video radionica: „Otkrivamo antičku Grčku

Otkrivajući koje su sve bogove poštovali u staroj Grčkoj, učenici će moći da pogledaju i kopiju  Fidijine kolosalne statue Atine Partenos. Saznaće i kakve su to crnofiguralne i crvenofiguralne grčke vaze.

Predmeti: Priroda i društvo, likovna kultura

Video radionica: „Šašave slike

Posmatraćemo odabrana dela sa stalne postavke Narodnog muzeja u Beogradu na kojima su prikazani ljudi, životinje i cveće. Slikari i slikarke su se trudili da oni izgledaju kao na fotografijama. Na radionici ćemo zajedno istražiti neobične slike koje se u muzeju nalaze, a potom dati mašti na volju i stvarato svoje šašave slike.

Predmet: Likovna kultura, svet oko nas


 

Muzej iz školske klupe 5 – 8. razred

Šta čuvamo u Narodnom muzeju u Beogradu?

Pomoću čega saznajemo o prošlosti ljudi? Koje sve vrste istorijskih izvora postoje i gde se oni čuvaju? Tokom virtuelne šetnje kroz našu postavku odgovorićemo na ova pitanja i govorićemo o tome šta sve muzejski eksponati mogu da nam ispričaju.

Predmet: Istorija

Narodni muzej u Beogradu organizuje i online nastavu za škole
Program: Narodni muzej na času

Religija i umetnost

Kakva su bila verovanja ljudi u praistoriji i antici? Razgovaraćemo o umetnosti koja je nastala u službi religije i o tome u kolikoj meri je u prošlosti religija uticala na živote ljudi.

Predmeti: Istorija, likovna kultura

Nasleđe Nemanjića

Srednji vek se obično smatra najslavnijim periodom u srpskoj istoriji, a priču o njemu ne možemo da zamislimo bez priče o Nemanjićima. Vođenje ćemo ilustrovati odabranim predmetima koji se nalaze u Narodnom muzeju u Beogradu, a pripadali su članovima dinastije Nemanjića ili su na drugi način sa njima povezani.

Predmet: Istorija

Biseri srpskog slikarstva 19. veka

Tokom vođenja kroz galeriju slika nastalih u 19. veku, pričaćemo o srpskoj kulturi, umetnosti, ali i istoriji. Izdvojićemo naše najznačajnije umetnike i njihova najpoznatija dela.

Predmeti: Likovna kultura, istorija


Video radionica: „Čitamo i pišemo staroegipatske hijeroglife

Deca će moći da se upoznaju sa staroegipatskom zbirkom Narodnog muzeja u Beogradu, sa posebnim akcentom na hijeroglifskom pismu. U praktičnom delu učesnici će imati priliku da pišu i čitaju na jednom od najstarijih pisama Starog sveta.

Predmet: Istorija

Video radionica: „Moderna umetnost

Zahvaljujući velikoj zbirci stranog i domaćeg slikarstva iz 20. veka, đaci će se upoznati sa modnim trendovima koji su bili prisutni u tom razdoblju. Đaci će imati mogućnost da se iskažu kreativnost kroz pravljenje njima najzanimljivije reprodukcije tehnikom kolaža.

Predmet: Likovna kultura

 


Muzej iz školske klupe – srednja škola

Religija u Rimskom carstvu

Prilikom vođenja razgovaraćemo o rimskom sinkretizmu, periodu pre i nakon 313. godine. Posmatrajući predmete sa stalne postavke muzeja, videćemo koje su sve religije postojale u Carstvu i kakvu promenu je doneo Milanski edikt.

Predmeti: Istorija, sociologija

Znaci moći

Posmatrajući odabrane predmete iz srednjovekovne zbirke Narodnog muzeja u Beogradu, učenici će se upoznati sa načinom pokazivanja moći. Posmatrajući srednjovekovne zadužbine, ktitorske portrete, pečatnike, novac na jasan način ćemo uvideti kako je koncipirana politika i šta su bili znaci moći. 

Predmeti: Istorija, likovna kultura

Srpska istorija 19. veka kroz umetnost

Posmatrajući odabrana dela srpskog slikarstva 19. veka učenici će imati priliku da vide portrete istaknutih ličosti 19. veka, kao i istorijske kompozicije koje su odgovarale duhu vremena. 

Predmeti: Istorija, likovna kultura, srpski jezik i književnost

Moderna umetnost

Pred kraj 19. veka slikari su želeli da unesu promene u umetnost, a sve je počelo u Francuskoj sa impresionizmom. Na koji način su jugoslovenski umetnici shvatili moderne ideje videćemo tokom vođenja koje obuhvata deo zbirke strane umetnosti i zbirku jugoslovenskog slikarstva Narodnog muzeja u Beogradu.

Predmet: Likovna kultura


Video radionica: „Staroegipatska božanstva

Učestvovanjem u radionici učenici će se upoznati sa delom stalne postavke Narodnog muzeja u Beogradu, staroegipatskom zbirkom. Posebna pažnja biće usmerena na božanstva koja su se poštovala u starom Egiptu. U praktičnom delu učesnici će imati priliku da prave maske staroegipatskih božanstava. 

Predmet: Istorija

Video radionica: „Uloga muškarca i žene u srednjem veku

Tokom radionice učesnici će se upoznati sa pitanjem društvenog položaja žene i muškarca. Saznaće i kakvi su bili odnosi između ova dva pola tokom srednjeg veka i koliko su se menjali do danas. Zaokružićemo ovo istorijsko putovanje zajedničkim umetničkim osvrtom na razvoj rodnih uloga.

Predmet: Istorija, likovna kultura, sociologija

Video radionica: „Napravi najluđi spoj

Učesnici radionice imaće priliku da vide odabrana dela stalne postavke Narodnog muzeja u Beogradu u zbirkama strane umetnosti i jugoslovenskog slikarstvu 20. veka, a nakon toga će imati priliku da izraze svoju umetničku koncepciju slika koje su videli koristeći kolaž.

Predmet: Likovna kultura

Adresa:

  • Narodni muzej, Trg Republike 1, Beograd

 

Sajt:Narodni muzej u Beogradu