Zavičajni muzej „Paraćin“


Stalna postavka Zavičajnog muzeja Paraćin

 

Zavičajni muzej Paraćin ima stalnu postavku koju čine predmeti koji svedoče naseljima zemljoradničkim zajednicama mlađeg neolita, među kojima su najznačajnija Motel Slatina kod Paraćina i Turska česma, Slatina kod sela Drenovca.

Bronzano doba je predstavljeno kamenim, metalnim i keramičkim nalazima iz bronzanodopske nekropole sa spaljenim pokojnicima ,,Gloždak” koja je pripada nosiocima Paraćinske kulturne grupe.

Iz perioda starijeg gvozdenog doba izloženi su keramički i metalni predmeti za svakodnevnu upotrebu. Jedan deo stalne postavke čine predmeti mlađegvozdenodopske kulture Skordiska.

Period rimske dominacije zastupljen je nalazima, koji su iza sebe ostavili stanovnici antičkog naselja Sarmates-a, koje je verovatno bilo podignuto na mestu današnjeg Paraćina.

Period vizantijske dominacije predstavljen je nalazima sa utvrđenja Momčilov grad, podignuto u VI veku na obroncima Juhora. Utvrđenje je bilo sastavni deo unutrašnjeg vizantijskog sistema utvrđenja koje je istovremeno imalo funkciju refugijuma, kontrole i zaštite putne mreže.

Period srednjevekovne srpske države dokumentovan je nalazima sa vojnog utvrđenja Petrus i manastirskih kompleksa Namasija i Sv. Jovan Glavosek.

Poseban deo stalne postavke Zavičajnog muzeja Paraćin čine ostaci fosilne flore i faune koji odslikavaju geomorfološke i klimatološke promene na ovom delu Balkana.

Deo stalne postavke čine upotrebni predmeti koji odslikavaju gradski život Paraćina s kraja XIX i prvih decenija XX veka.

Od 9. do 15. novembra od 8 do 20 časova

(Zavičajni muzej Paraćin, Tome Živanovića 17, Paraćin)

 

Posebni programi Zavičajnog muzeja Paraćin

 

Izložba Zavičajnog muzeja Paraćin : „Leonardo da Vinči – naučnik i pronalazač“

14. novembra u 19:00 časova

Na izložbi će posetioci biti u prilici da upoznaju  manje poznatu stranu Leonardove ličnosti – inženjersku i naučničku, s obzirom na to da je on kao umetnik odavno otkriven i proučen. Leonardo je bio inženjer nesvakidašnjih sposobnosti i za to vreme širokog obrazovanja.

U dubini svog duha bio je naučnik – istraživač prirode, tražio je suštinu stvari, neprekidno proverovao sve što se smatralo poznatim, pokušavajući da odgonetne i otkrije nepoznato.

Autor postavke je muzejski savetnik Anja Radaković, Muzej nauke i tehnike

(Galerija novog Kulturnog centra, Paraćin)

Izložba fotografija Zavičajnog muzeja Paraćin: „Boje sela – Bele poklade“

09. novembra u 19 časova

Autor izložbe Maja Stošić – prva žena majstor fotografije, najvišeg zvanja Foto saveza Srbije, predstaviće svoju kolekciju fotografija nastalih na proslavama praznika Bele poklade.

(Zavičajni muzej Paraćin, Tome Živanovića 17, Paraćin)

Radionica: „Mali arheolozi“

14. novembra od 19:00 časova

U okviru manifestacije posetiocima će biti dostupna radionica za decu „Mali arheolozi“ gde će se deca na kreativan i zanimljiv način upoznati sa zanimanjem arheologa i paleontologa.

Organizovane grupe predškolskih ustanova će dolaziti u Muzej a radionica će biti dostupna i za individualne posete za vreme trajanja manifestacije.

(Zavičajni muzej Paraćin, Tome Živanovića 17, Paraćin)

Etnološka radionica za decu: „Prepletaji – radionica tkanja“

14. novembra od 19:00 časova

U okviru manifestacije posetioci će moći da se upoznaju sa osnovnim tehnikama tkanja.

(Zavičajni muzej Paraćin, Tome Živanovića 17, Paraćin)

Keramička radionica za decu Zavičajnog muzeja Paraćin

14. novembra od 19:00 časova

U okviru Manifestacije „Muzeji za 10“ posetioci će moći da se upoznaju sa osnovnim tehnikama vajanja i izradom posuda od gline.

(Zavičajni muzej Paraćin, Tome Živanovića 17, Paraćin)

 

Radno vreme u toku Manifestacije:

  • od 09. do 15. novembra od 08 do 20 časova


Adresa: 

  • Tome Živanovića 17, Paraćin


Sajt:Zavičajni muzej Paraćin