ZRENJANIN: Savremena galerija Umetničke kolonije Ečka

Galerija spoljaSavremena galerija Umetničke kolonije Ečka

Trg slobode 7, Zrenjanin

VEB ADRESA

Izložbe tokom Manifestacije

 

Svečano otvaranje 15.05.2017. u 19:00 časova

Tihoinenametljivo: MirjanaŠipoš, izložbaslikaMirjaneŠipoš (1916-1996) izzbirkeSavremenegalerijeZrenjanin

Mirjana Šipoš je rođena 1916. godine u Zrenjaninu. Na Akademiji za likovne umetnosti u Beogradu završila je osnovne i postdiplomske studije 1952. godine. Bila je profesor u Školi za likovne tehničare u Novom Sadu od 1952. do 1976. godine. Tokom 50-tih godina je pripadala zrenjaninskoj grupi slikara čije su zajedničke izložbe 1953, 1954. i 1955. godine pokrenule pitanje o osnivanju umetničke kolonije u Zrenjaninu. Od 1956. godine redovno je učestvovala u radu vojvođanskih kolonija.

U u početku je slikala pejzaže i mrtve prirode, ali se bavila i sadržajima koji se mogu definisati kao ženski. Slikajući uglavnom decu i žene tematizovala je žensku emocionalnost i privatnost. Krajem 1995. godine umetnica je poklonila Savremenoj galeriji Zrenjanin 80 radova pa ova ustanova danas u svojoj zbirci ima 88 njenih slika i crteža. Ovom izložbom istorija umetnosti dobija dragocenu literaturu o stvaralaštvu žena umetnica 20. veka u Vojvodini.

Posebniprogrami:

17.05. 2017. u 19:00 časova

Koncert učenika Muzičke škole „Josif Marinković“ Zrenjanin

13. Evropskanoćmuzeja (20. maj)

U 18:00 časova

Koncert hora Muzičke škole „Josif Marinković“ Zrenjanin

Od 18:30 do 20:00 časova

„Slikaonica – deca slikaju decu“

Radionice na kojima će se deca upoznavati sa umetničkim delima Mirjane Šipoš koja je često slikala decu, a ujedno će imati prilike da stvaraju sopstvene radove slikajući sebe, svoje drugare ili braću i sestre u različitim likovnim tehnikama.